BUDOUCNOST JE TADY NOVÝ ROTOR MAGNUMLITE.

JAK MNĚ POMŮŽE NOVÝ ROTOR MAGNUMLITE PŘI CHYTÁNÍ?

Hned dvěma způsoby! První výhodou je snížení hmotnosti o 14 % oproti předchozímu modelu navijáku. Odlehčení spolu s přepracováním konstrukce nesmírně zlepšilo vyvážení navijáku, což se projevilo i rychlejší reakcí na podněty. Rozdílu ve hmotnosti a změny v rozložení hmoty si všimnete hned, jakmile naviják uchopíte do ruky – tuto vlastnost oceníte o to více, když budete chytat s navijákem celý den. Díky okamžité odezvě při vytrvalém a jemném rybolovu, při práci s pellet wagglerem či při lehkém útesovém chytání se tak naviják doslova stane vaší prodlouženou rukou.

Druhým přínosem nového rotoru Magnumlite je zvýšení tvarové stability až o neuvěřitelných 30 %. I když by se dalo očekávat, že po odlehčení bude rotor slabší a náchylnější na deformace, změna konstrukce naopak přinesla další vylepšení. Rotor i při velkém silovém zatížení zůstává pevný a tvarově stabilní. Můžete si být proto jisti, že vás naviják s tímto novým MGL rotorem nikdy nenechá na holičkách, a to ani v nejnáročnějších podmínkách. 

MOMENT SETRVAČNOSTI MENŠÍ O 14 %. ODEZVA NA PODNĚT NEBYLA NIKDY RYCHLEJŠÍ.

Nová konstrukce rotoru Magnumlite přinesla nevídaně lehkou rotaci. Změnil se profil rotoru – dříve symetrický tvar se změnil na výrazně asymetrický. Mechanismus ramene překlápeče, který byl dříve na stejné straně jako rolnička, byl nyní přemístěn na protější stranu. Změna přinesla zlepšení rozložení hmoty a přesnější vyvážení. Lehká rolnička, titanový překlápěč a optimalizace tvarové stability přinesly v konečném efektu snížení momentu setrvačnosti o 14 % a zlepšení citlivosti celého navijáku. Tak výrazného vylepšení ještě nikdy nebylo dosaženo.

Nová konstrukce rotoru je při extrémním silovém zatížení také výrazně tvarově stabilnější. Přepracovaný rotor Magnumlite má nyní mechanismus ramene překlápěče na opačné straně, než je rolnička. Tím došlo ke zlepšení vyvážení rotoru a celkovému odlehčení rotující hmoty. Při extrémním silovém působení je nová konstrukce také výrazně tvarově odolnější než dřívější provedení. 

picture1.jpg

STABILITA TVARU A PEVNOST. TUHOST ROTORU JE VYLEPŠENA O 30 %

Vývoj tvaru rotoru nesměřuje pouze k dosažení nižšího momentu setrvačnosti a citlivosti. Důležitým faktorem, který výrazně ovlivňuje chování brzdy navijáku, je tuhost rotoru na straně rolničky. Nově zkonstruovaný rotor Magnumlite vykazuje při působení maximální síly tvarové deformace až o 30 procent menší než tradiční řešení rotoru. 

picture2.jpg