Gwarancja Shimano

Gwarancja Shimano

EMEA (Europa, Rosja, Afryka wschodnia)
Gwarancja obejmuje wędziska i kołowrotki wyprodukowane przez lub na zlecenie Shimano Europe Fishing Holding B.V., High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands.

Zobowiązania

Shimano gwarantuje, że wędki i kołowrotki Shimano (produkty Shimano) są wolne od wad materiałowych i technicznych przy właściwym użytkowaniu (zgodnie z przeznaczeniem) i będą działać prawidłowo przez okres minimum 2 lat. Gwarancja obowiązuje od odnia sprzedaży i bazuje na przepisach prawa polskiego dotyczących rękojmi. 

Gwarancja nie obejmuje:

1. Produktów Shimano, które były używane w sposób niewłaściwy, w tym w szczególności w przypadku których nie stosowane były zalecenia dotyczące czyszczenia i serwisowania. Głośno pracujące łożyska, smarowanie i sklejone smarem tarcze hamulcowe są uważane przez serwis za prawidłowe, jeśli nie wpływają na pracę podzespołów kołowrotka. 
2. Uszkodzeń związanych z korozją, wynikających w szczególności z działaniem wody morskiej/słonej.
3. Uszkodzeń wynikających z prób naprawy sprzętu poza autoryzowanym serwisem, w tym wykonywanych własnoręcznie bądź przez nieautoryzowany punkt napraw.
4. Uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu
5. Uszkodzeń wynikających z używania produktu po stwierdzeniu jakiejkolwiek usterki i/lub korzystaniu ze sprzęty Shimano z niekompatybilnym elementem zestawu wędkarskiego. 
6. Jakichkolwiek awarii, jeśli produkt był wykorzystywany w celach zarobkowych
7. Jeśli numer seryjny Shimano został usunięty lub w inny sposób ukryty tak, że nie może zostać odczytany. 
8. Uszkodzeń wynikających z innych kwestii niż wady materiałowe ujawnione podczas właściwego z przeznaczeniem wykorzystywania

Ta gwarancja zapewnia konsumentowi niezwłoczną naprawę lub wymianę awaryjnego kołowrotka lub wędki bez ponoszenia kosztów naprawy.

Realizacja Gwarancji Shimano

Aby zrealizować naprawę gwarancyjną, prosimy złożyć w sklepie: Twoją wędkę lub kołowrotek wraz z oryginałem dowodu zakupu (faktura lub paragon). Gwarancję realizuje się w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Podczas oddawania produktu na naprawę wypełnij wraz ze sprzedawcą formularz gwarancyjny dostępny w sklepie, w którym możesz dokładnie opisać problem, jaki wystepuje.

Jeśli Shimano uzna Twoje roszczenie za zasadne - produkt okaże się wadliwy - Shimano wedle uznania naprawi lub wymieni Twoją wędkę lub kołowrotek. 

Zakres i zasięg

Ta gwarancja obowiązuje wyłącznie w wymienionych wyżej obszarach świata i w zależności od kraju/regionu jej poszczególne zapisy mogą brzmieć lub wyglądać inaczej. Jeśli posiadasz pytania lub wątpliwości związane z jej realizacją, skontaktuj się z najbliższym sklepem partnerskim Shimano. Gwarancja w żaden sposób nie ogranicza i nie wyklucza praw przysługujących kupującemu z tytułu przepisów danego kraju. 

Postanowienia gwarancji mogą w każdym momnecie ulec zmianie. Gwarancja może zostać wygaszona bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym.