Procedura reklamacyjna Shimano

EMEA (Europa, Rosja, Afryka wschodnia)

Niniejsza procedura reklamacyjna obejmuje wędziska i kołowrotki wyprodukowane przez lub na zlecenie Shimano Europe Fishing Holding B.V., High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands, a sprzedawane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobowiązania

Na bazie Polskiego Prawa, Shimano Polska zapewnia, że wędki, kołowrotki i inne sprzedawane przez nas produkty marki Shimano, są wolne od wad materiałowych i technicznych, i przy właściwym użytkowaniu (zgodnie z przeznaczeniem) będą działać prawidłowo przez okres minimum 2 lat. W związku z tym Shimano udziela swoim Klientom rękojmi na okres 24 miesięcy, która obowiązuje od dnia sprzedaży i bazuje na przepisach Prawa Polskiego, dotyczących rękojmi.

Opisana procedura nie obejmuje:

1. Produktów Shimano, które były używane w sposób niewłaściwy, w tym w szczególności w przypadku których nie stosowane były zalecenia dotyczące czyszczenia i serwisowania. Głośno pracujące łożyska, smarowanie i sklejone smarem tarcze hamulcowe (czyt. Materiały ulegające zużyciu podczas eksploatacji) mogą być przez Serwis uznane za działające prawidłowo, jeśli nie wpływają one na pracę podzespołów kołowrotka.

2. Uszkodzeń związanych z korozją, wynikających w szczególności z działania wody morskiej/słonej na podzespoły lub obudowę kołowrotka.

3. Uszkodzeń wynikających z prób naprawy sprzętu poza autoryzowanym serwisem, w tym wykonywanych własnoręcznie bądź przez nieautoryzowany punkt napraw.

4. Uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu

5. Uszkodzeń wynikających z używania produktu po stwierdzeniu jakiejkolwiek usterki i/lub korzystaniu ze sprzęty Shimano z niekompatybilnym elementem zestawu wędkarskiego.

6. Jakichkolwiek awarii, jeśli produkt był wykorzystywany w celach zarobkowych

7. Jeśli numer seryjny Shimano został usunięty lub w inny sposób ukryty tak, że nie może zostać odczytany.

8. Uszkodzeń wynikających z innych kwestii niż wady materiałowe ujawnione podczas właściwego z przeznaczeniem wykorzystywania

W przypadku usterek powstałych w wyniku wady fabrycznej, niniejsza Rękojmia zapewnia naszemu Klientowi niezwłoczną naprawę bądź wymianę awaryjnego kołowrotka lub wędki, bez ponoszenia kosztów naprawy.

Realizacja Rękojmi Shimano

Aby zrealizować naprawę, prosimy złożyć w sklepie: Produkt Shimano, wraz z oryginałem dowodu zakupu (faktura lub paragon). Rękojmię realizuje się zawsze tylko i wyłącznie w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Podczas oddawania produktu na naprawę wypełnij wraz ze sprzedawcą formularz reklamacyjny, dostępny w sklepie, w którym możesz dokładnie opisać problem, jaki występuje.

Jeśli Shimano uzna Twoje roszczenie za zasadne - produkt okaże się wadliwy - Shimano wedle uznania naprawi lub wymieni produkt na nowy. 

Zakres i zasięg

Opisana Rękojmia obowiązuje wyłącznie w Polsce, a w zależności od kraju/regionu poszczególne zapisy procedury reklamacyjnej mogą brzmieć lub wyglądać inaczej. Jeśli posiadasz pytania lub wątpliwości związane z realizacją Rękojmi, skontaktuj się z najbliższym sklepem partnerskim Shimano. Rękojmia w żaden sposób nie ogranicza i nie wyklucza praw przysługujących kupującemu z tytułu przepisów danego kraju.

Postanowienia dotyczące Rękojmi mogą w każdym momencie ulec zmianie, o czym poinformujemy na tej stronie w terminie do 30 dni od wprowadzenia zmian w zapisie.